null

Raporty dot. warszawskiego III sektora

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

WSPÓŁPRACA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2015

Raport KONDYCJA WARSZAWSKIEGO SEKTORA POZARZĄDOWEGO 2015

WSPÓŁPRACA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2013

Raport WSPÓŁPRACA M.ST. WARSZAWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Raport z badania jakościowego  - współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi
Raport z badania ilościowego - współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi

WARSZAWSKI SEKTOR POZARZĄDOWY 2010

Raport KONDYCJA WARSZAWSKIEGO III SEKTORA W 2010 ROKU prezentuje informacje dotyczące funkcjonowania stołecznych stowarzyszeń i fundacji. W celu pogłębienia wniosków z badania, przeprowadzonego na przełomie 2010 i 2011 roku, dane te zaprezentowane zostały na tle informacji na temat całego polskiego sektora pozarządowego. Raport został przygotowany na zlecenie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

 

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Raport BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników powstał w 2011 roku ramach projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W raporcie zaprezentowano wyniki badań dotyczących rozpoznania luk kompetencyjnych kadry zarządzającej instytucjami ekonomii społecznej oraz dotyczących postrzegania przez stołecznych urzędników działalność organizacji pozarządowych.

 

WARSZAWSKI SEKTOR POZARZĄDOWY 2008

Raport WARSZAWSKI SEKTOR POZARZĄDOWY 2008 prezentuje wyniki z badania pt.: „Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2008”, które zostało przeprowadzone na przełomie 2008 i 2009 roku roku z inicjatywy Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor. W raporcie przedstawiona została charakterystyka stołecznego III sektora, jego zasoby, problemy, a także stan współpracy z Miastem i innymi podmiotami. Został również pokazany obraz warszawskich organizacji pozarządowych na tle wszystkich organizacji działających na terenie naszego kraju.

 

RAPORT Z AKCJI 1 PROCENT W LATACH 2006-2009

Raport z AKCJI 1 PROCENT 2006-2009 dotyczy oceny zaangażowania warszawiaków w mechanizm przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz badanie efektywności akcji informacyjnej 1%. W raporcie porównane są wyniki oceny kampanii 1% z lat 2007, 2008 i 2009.
Kampania informacyjna 1 PROCENT organizowana jest przez Pełnomocnika m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi od 2007 roku i ma na celu zachęcenie mieszkańców Warszawy do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

OCENA MATERIAłÓW INFORMACYJNYCH AKCJI 1%

Raport z badania on-line pt.: „Ocena materiałów informacyjnych AKCJI 1%” przedstawia ocenę wybranych materiałów informacyjnych AKCJI 1%, które były organizowane w latach 2007-2009 przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowo przedmiotem badania były takie zagadnienia, jak:

  • poznanie opinii na temat prowadzonej AKCJI 1%;
  • znajomość kampanii wśród respondentów;
  • identyfikacja elementów, które się podobały;
  • identyfikacja elementów, które się nie podobały;
  • dostarczenie informacji pomocnych przy tworzeniu miejskich kampanii informacyjnych.

Załączniki: