null

Raport "Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2015"

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Raport „Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2015” przedstawia informacje dotyczące funkcjonowania stołecznych stowarzyszeń i fundacji.

W celu pogłębienia wniosków z badań dane zostały zaprezentowane na tle informacji o całym polskim sektorze pozarządowym (zebranych w ramach ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”).
W kolejnych rozdziałach prezentowane są dane dotyczące wielkości, obszarów i form działalności organizacji, ich zasobów i sposobów działania, a także najważniejszych potrzeb i problemów. Obszerna część raportu jest poświęcona relacjom z ważnymi partnerami stołecznych organizacji, w tym współpracy z Urzędem m.st. Warszawy.
Pogłębiona analiza stołecznego sektora pozarządowego była możliwe dzięki badaniom sfinansowanym ze środków urzędu m.st. Warszawy. Badania ogólnopolskie zostały zrealizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dokument można pobrać tu: Raport „Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego 2015”

Załączniki: