null

Publikacja "Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy Państwa do korzystania z publikacji "Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych", która jest podsumowaniem projektu "Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem".

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze pomagała jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym sprawdzić, jak układa się ich współpraca w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W publikacji znajdziecie Państwo prawne podsumowanie zasad tej współpracy, opisanie jej z punktu widzenia organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, a także podsumowanie dobrych  i złych praktyk w tym zakresie. W poradniku urzędnicy i organizacje pozarządowe znajdą także wzory ankiet, które mogą być dla nich dobrym narzędziem do sprawdzenia, czy wszystkie elementy tej współpracy są właściwie realizowane przez określony urząd i na ich podstawie określić, co jeszcze można zrobić, aby ta współpraca była lepsza.

Poradnik można pobrać TUTAJ

Załączniki: