null

Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
29.12.2020 17:00
Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy w Warszawie. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29 grudnia 2020 roku do godz. 16.00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Antoni Morawski , nr telefonu 22 443 02 82, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 15:00).

 

Zarządzenie nr 1403/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

 

Załączniki 1-2 do ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie nr 64/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 267/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników

 

Odnośniki:

Załączniki: