null

Prowadzenie Warsztatu warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Warsztatu warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 grudnia 2020 roku do godz. 16.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ext.jbaczko@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 443 31 84, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 ).

 

Zarządzenie nr 1402/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 

Ogłoszenie konkursowe

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie nr 1468/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 1402

Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego

Tekst ujednolicony

Zarządzenie nr 118/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 352/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników

 

 

Odnośniki:

Załączniki: