null

Konsultacje: powoływanie członków oraz organizacji i trybu działania WRDPP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej.

 

Konsultacje trwają do 5 marca 2023

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Prześlij wypełniony formularz:

  • mejlem na ngo@um.warszawa.pl

  • pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

  • faksem: 22 443 34 02

 

Weź udział w spotkaniu online:

28 lutego 2023 (wtorek) o17 na platformie MS Teams.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.