null

Projekt procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu zarządzenia i załączników oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej.

Konsultacje trwają od 8 do 29 września 2016 r.

Uwagi można zgłaszać na adres poczty elektronicznej osmoczynska@um.warszawa.pl za pośrednictwem wypełnionego formularza, który należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 29.09.2016.

Uwaga! Wzory umów (załączniki 14-18) zostały zmienione. Zmiany dotyczą jedynie zapisów zawartych w § 2 oraz 11.

Załączniki: