null

Projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zachęcamy do zapoznania się z projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, można zgłaszać, do 30 kwietnia 2008 roku, ewentualne uwagi i sugestie do tego dokumentu na adres poczty elektronicznej: pozytek@mpips.gov.pl

projekt nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

uzasadnienie