null

Programy z lat ubiegłych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XXXVI/898/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XVIII/411/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi
Uchwała nr XCI/2328/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 września 2014 r. w spawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy m.st. Warszawy w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr LXVIII/1815/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 października 2013 r. w spawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr XLIII/1179/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr XXVI/541/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Program współpracy m.st. Warszawy w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr XCIII/2731/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Program współpracy m.st. Warszawy w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr LXIII/1956/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2010 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Program współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr XLIII/1338/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Program współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr XIX/639/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2008 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Program współpracy m.st. Warszawy w 2007 roku z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr LXXXIV/2837/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 października 2006 roku roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2007 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Program współpracy m.st. Warszawy w 2006 roku z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr LXIII/1892/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2006 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Program współpracy m.st. Warszawy w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr XLVII/1192/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Program współpracy m.st. Warszawy w 2004 roku z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.