null

Program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarzadowe do zgłaszania propozycji do "Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.”

Samorząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż przystąpił do opracowania „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.”

Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe do zgłaszania propozycji do Programu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3, 03 - 472 Warszawa lub e-mail: t.garstka@mazovia.pl

Termin zgłaszania propozycji upływa z dniem 28 maja 2007 r.