null

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

5 października 2023 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła Uchwałę nr LXXXIX/2904/2023 w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 5 października 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z programem, konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku będą ogłaszane w następujących terminach:

1) do 30 listopada 2023 roku dla zadań realizowanych w trakcie całego 2024 roku lub w pierwszej jego połowie;

2) do 29 lutego 2024 roku dla zadań dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii letnich na poziomie dzielnicowym. Dla konkursów ogłaszanych na poziomie biur, termin jest uzgadniany pomiędzy odpowiednim biurem a odpowiednim BKDS-em, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2024 roku;

3) do 30 kwietnia 2024 roku dla zadań realizowanych w drugiej połowie roku;

4) do 10 maja 2024 roku dla zadań realizowanych zgodnie z tokiem roku szkolnego.