null

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

13 października 2022 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła Uchwałę nr LXXI/2354/22 w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi