null

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

14 października 2021 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła Uchwałę nr LV/1704/2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi