null

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

24 września 2020 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła Uchwałę nr XXXVII/1166/2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi

Załączniki: