null

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. ogłoszony

Drukuj otwiera się w nowej karcie

26 września 2019 roku Rada m.st. Warszawy przyjeła Uchwałę nr XIX/489/2019 w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki: