null

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. ogłoszony

Drukuj otwiera się w nowej karcie

27 września 2018 r. podczas sesji Rady m.st. Warszawy przyjęto Uchwałę nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki: