null

Program współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
rsz_zegar_pkin_i_centrum_warszawy_fot_m_st_warszawa_licencja_nieograniczona_terminowo_2017_0.jpg

Program na 2021 rok powstał na bazie programu współpracy na 2020 rok. Główne różnice między dokumentami to:

  • przeformułowanie celów programu, które w latach 2016-2020 powiązane były z Programem rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020;
  • zmiana zapisów dotyczących dokumentów strategicznych Miasta;
  • dostosowanie dat do kalendarza w 2021 roku;
  • wprowadzenie zapisów dotyczących wolontariatu.

W  trakcie konsultacji i uzgodnień zostały wskazane następujące priorytetowe zadania publiczne w zakresie współpracy Miasta w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi, które są wpisane do programu:

  1. promocja współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami, wypracowanie narzędzi i materiałów ułatwiających wspólne działania;
  2. wypracowanie rekomendacji mających na celu wsparcie stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne m.st. Warszawy;
  3. ujednolicenie oraz upowszechnienie zasad dotyczących przyznawania organizacjom pozarządowym lokali na preferencyjnych warunkach.

Załączniki: