null

Program współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziękujemy za wzięcie udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz za zgłaszanie pomysłów na priorytetowe zadania publiczne w zakresie współpracy Miasta i organizacji pozarządowych w 2022 roku.

 

Załączniki: