null

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi (2024)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy organizacje* do wzięcia udziału w konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2024 roku.

Projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej na stronie, a także na stronie bip.warszawa.pl/bos

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 16 grudnia:

  • na jstaniec@um.warszawa.pl,
  • faksem 22 443 25 02,
  • do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2.

* Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

____________________________

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)