null

Program doradczy Academy_Smolna#2021; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
21.12.2020 17:00
Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Kategoria konkursu:
Rozwój gospodarczy
Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Program doradczy Academy_Smolna#2021 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21.12.2020 roku 2020 do godz. 16.00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Bienias mbienias@um.warszawa.pl , nr telefonu 22 443-02-57, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: