null

Procedura regulująca tryb przyznawania małych dotacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 2 października 2019 roku weszło w życie zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1528/2019 w sprawie małych dotacji. Przywołane zarządzenie wprowadza procedurę małych dotacji dotyczącą przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami - kliknij w niebieską czcionkę aby pobrać dokument:

 

 

Załączniki dotyczące procedury małych dotacji (wersje edytowalne): 


  1. Procedura małych dotacji (zał. nr 1);
  2. Karta oferty (zał. nr 2);
  3. Powołanie zespołu opiniującego oferty składane w ramach procedury małych dotacji (zał. nr 3);
  4. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym (zał. nr 4)
  5. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym na podstawie oferty wspólnej (zał. nr 5);
  6. Informacja dotycząca rozliczenia wykonania zadania publicznego zleconego w trybie małych dotacji.