null

Procedura regulująca tryb postępowania w przypadku wniosków z inicjatywy własnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 27 czerwca 2018 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie nr 1004/2018 w sprawie trybu postępowania w przypadku złożenia przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wniosku o realizację zadania publicznego z inicjatywy własnej

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie w dniu 27 czerwca 2018 roku.

 

Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami oraz przykładowy formularz wniosku - kliknij w niebieską czcionkę aby pobrać dokument

  1. Zarządzenie nr 1004/2018
  2. Załącznik do zarządzenia 1004/2018

Załączniki: