null

Procedura kontroli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

28 grudnia 2023 r. zostało podpisane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia procedury kontroli. Procedura kontroli ma na celu ujednolicenie procesu kontroli w biurach i dzielnicach.

 

W załączniku 1 do procedury kontroli znajdą Państwo informacje o ogólnych zasadach kontroli, przebiegu pracy kontrolujących, kontroli merytorycznej i finansowej, przygotowaniu protokołu kontroli i postępowaniu po stwierdzeniu nieprawidłowości. Załączniki 2-10 są ramowymi wzorami dokumentów, które odnoszą się do konkretnych czynności opisanych w załączniku 1.

 

Procedura kontroli wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku i jest dostępna na BIPie -  zarządzenie nr 1845/2023 z 28-12-2023 (bip.warszawa.pl)