null

Procedura konkursowa dotycząca przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 12 kwietnia 2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Procedura konkursowa dotycząca przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 12 kwietnia 2021 r.

 

Procedura konkursowa dotycząca przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
W dniu 12 kwietnia 2021 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie nr 544/2021 w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie w dniu 12 kwietnia 2021 roku.

Treść zarządzenia nr 544/2021

 

 1. Zarządzenie nr 544/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 2. Procedura konkursowa dla biur urzędu
 3. Procedura konkursowa dla urzędów dzielnic
 4. Wzór ogłoszenia - biura
 5. Wzór ogłoszenia - dzielnice
 6. Powołanie komisji - biura
 7. Powołanie komisji - dzielnice
 8. Wzór unieważnienia konkursu - biura
 9. Wzór unieważnienia konkursu - dzielnica
 10. Oświadczenie dotyczące bezstronności i poufności
 11. Protokół zbiorczy
 12. Rekomendacje ofert - dzielnica
 13. Wzór ogłoszenia wyników - biura
 14. Wzór ogłoszenia wyników - dzielnice
 15. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym
 16. Wzór umowy na realizjację zadania publicznego w zakresie od 2 do 5 lat
 17. Informacja w sprawie obniżki czynszu - biura
 18. Informacja w sprawie obniżki czynszu - dzielnice