null

Procedura konkursowa dotycząca przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9 listopada 2022 r.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Procedura konkursowa dotycząca przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 23 czerwca 2023 r.

23 czerwca 2023 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.

Treść zarządzenia nr 1107/2023

Zarządzenie nr 1107/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 1665/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia o listopada 2022 r. w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 1. Wzór ogłoszenia - biura
 2. Wzór ogłoszenia - dzielnice
 3. Powołanie komisji - biura
 4. Powołanie komisji - dzielnice
 5. Wzór zrządzenia dotyczącego unieważnienia konkursu - biura
 6. Wzór uchwały dotyczącej unieważnienia konkursu - dzielnica
 7. Wzór zarządzenia dot. unieważnienia konkursu - dzielnica
 8. Wzór ogłoszenia wyników - biura
 9. Wzór ogłoszenia wyników - dzielnice
 10. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym
 11. Wzór umowy na realizjację zadania publicznego w zakresie od 2 do 5 lat

 

Procedura konkursowa dotycząca przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9 listopada 2022 r.

9 listopada 2022 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2022 roku.

Treść zarządzenia nr 1665/2022

Zarządzenie nr 1665/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia o listopada 2022 r. w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 1. Procedura konkursowa dla biur urzędu
 2. Procedura konkursowa dla urzędów dzielnic
 3. Wzór ogłoszenia - biura
 4. Wzór ogłoszenia - dzielnice
 5. Powołanie komisji - biura
 6. Powołanie komisji - dzielnice
 7. Wzór zrządzenia dotyczącego unieważnienia konkursu - biura
 8. Wzór uchwały dotyczącej unieważnienia konkursu - dzielnica
 9. Wzór zarządzenia dot. unieważnienia konkursu - dzielnica
 10. Oświadczenie dotyczące bezstronności i poufności
 11. Protokół zbiorczy
 12. Rekomendacje ofert - dzielnica
 13. Wzór ogłoszenia wyników - biura
 14. Wzór ogłoszenia wyników - dzielnice
 15. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym
 16. Wzór umowy na realizjację zadania publicznego w zakresie od 2 do 5 lat
 17. Informacja w sprawie obniżki czynszu - biura
 18. Informacja w sprawie obniżki czynszu - dzielnice