null

Procedura konkursowa dotycząca przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 2 października 2019 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie nr 1527/2019  w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie w dniu 2 października 2019 roku.

Treść zarządzenia nr 1527/2019