null

Procedura konkursowa dotycząca przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Image preview

W dniu 9 kwietnia 2019 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie nr 601/2019  w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie w dniu 9 października 2019 roku.

Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami - kliknij w niebieską czcionkę aby pobrać dokument.

Treść zarządzenia nr 601/2019

Załączniki dotyczące procedury konkursowej dla biur: 

 1. Procedura konkursowa dla biur (zał. nr 1);
 2. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert (zał. nr 3);
 3. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. powołania komisji konkursowej (zał. nr 5);
 4. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. unieważnienia otwartego konkursu ofert (zał. nr 7);
 5. Wzór oświadczenia dotyczącego bezstronności i poufności (zał. nr 9);
 6. Wzór protokołu zbiorczego (zał. nr 10);
 7. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert (zał. nr 12);
 8. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym (zał. nr 14)
 9. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w okresie od 2 do 5 lat (zał. nr 15);
 10. Wzór aneksu do umowy (zał. nr 16);

Załączniki dotyczące procedury konkursowej dla dzielnic:

 1. Procedura konkursowa dla urzędów dzielnic (zał. nr 2);
 2. Wzór uchwały Zarządu Dzielnicy ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert (zał. nr 4);
 3. Wzór uchwały Zarządu Dzielnicy ws. powołania komisji konkursowej (zał. nr 6);
 4. Wzór uchwały Zarządu Dzielnicy ws. unieważnienia otwartego konkursu ofert (zał. nr 8);
 5. Wzór oświadczenia dotyczącego bezstronności i poufności (zał. nr 9);
 6. Wzór protokołu zbiorczego (zał. nr 10);
 7. Wzór uchwały Zarządu Dzielnicy ws. rekomendowania do dofinansowania/finansowania ofert na realizację zadania publicznego (zał. nr 11);
 8. Wzór zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert (zał. nr 13);
 9. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym (zał. nr 14);
 10. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w okresie od 2 do 5 lat (zał. nr 15);
 11. Wzór aneksu do umowy (zał. nr 16);

 

W przypadku otwartych konkursów ofert ogłaszanych między dniem  22 listopada 2017 r. do 08 kwietnia 2019 r. stosuje się dokumentację zgodną z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1787/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.