null

Procedura konkursowa 2022

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

5 września 2022 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie z dniem 15 września 2022 roku.

Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania.

Zarządzenie nr 1435/2022

13 września 2023 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie nr 1447/2023  zmieniające zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”