null

Procedura konkursowa 2021 dzielnice

Drukuj otwiera się w nowej karcie

14 października 2021 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie z dniem 14 października 2021 roku.

Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania.

Zarządzenie nr 1708/2021

Załączniki: