null

Zmiana procedury konkursowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

13 września 2023 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie nr 1447/2023  zmieniające zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”