null

Procedura konkursowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Image preview

W dniu 22 października 2012 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie nr 3463/2012 w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu m.st. Warszawy w biurach Urzędu .st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy oraz trybu rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań publicznych, tzw. procedurę konkursową.

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie w dniu 30 października 2012 roku.

Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami:

 

Załączniki: