null

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na z-cę dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja o ogłoszonym konkursie na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie m.st. Warszawy jest tutaj