null

Prace nad rocznym programem współpracy na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 znajdują się na stronie internetowej konsultacje.um.warszawa.pl oraz ngo.um.warszawa.pl i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pok. 133.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2019 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: ngo@um.warszawa.pl lub
  • adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, lub
  • faks 22 443 34 02.

W dniu 3 czerwca 2019 roku o godz. 18.00 w sali nr 15  przy ul. Niecałej 2 na parterze odbędzie się spotkanie konsultacyjne programu współpracy na 2020 rok, na które serdecznie Państwa zapraszamy. 

Załączniki: