null

Powracając do spraw Wisły w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy 25 lipca do Starej Prochoffni przy ul. Boleść 2 na spotkanie w ramach projektu Rivers of Change / Rzeki Przemian finansowanego przez Program Grundtvig Komisji Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy 25 lipca do Starej Prochoffni przy ul. Boleść 2 na spotkanie w ramach projektu Rivers of Change / Rzeki Przemian finansowanego przez Program Grundtvig Komisji Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Centrum Artystycznego Temple Bar z Dublina/ Irlandia, organizacji badawczej Citieson Water z Wenecji/ Włoch, największego plenerowego festiwalu muzycznego w Europie Danube Island Festival z Wiednia/ Austria,EGEAC – Instytucji zarządzającej wydarzeniami i instytucjami kultury w Lizbonie/ Portugalia, Urzędu Miasta Budapeszt/ Węgry oraz dyrektorzy festiwali rzecznych – Festiwalu Tamizy z Londynu/ Wielka Brytania i Festiwalu Rzeki Vardar ze Skopje/ Macedonia.

Łączy nas zainteresowanie brzegami rzek i wodą w przestrzeni miejskiej. Partnerzy tworzą nową sieć umożliwiającą wymianę
idei, projektów, doświadczeń i wiedzy eksperckiej. Naszym celem jest tworzenie dynamicznej platformy współpracy dla miast,
w których łączą się takie czynniki jak woda, społeczności lokalne, kultura, sztuka i edukacja.

Warszawskie spotkanie ma nie tylko umożliwić wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, ale także poszerzyć lokalną dyskusję na temat Wisły o kontekst międzynarodowy.

Po stronie polskiej w „Rzekach przemian" uczestniczą Federacja Niezależnych Twórców Filmowych (lider projektu) oraz
Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP i Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny.

Program spotkania Rivers of Change – River//Cities w Warszawie

25.07 Piątek Dzień otwarty dla publiczności – Stara Prochoffnia ul. Boleść 2
I. Sesja przedpołudniowa (10.00 – 14.00)
1.Rozwój brzegów rzek w miastach partnerskich. Krótkie prezentacje głównych problemów z metodami ich rozwiązania, sytuacja obecna i plany na przyszłość. Prezentacja różnych sposobów zarządzania tymi terenami i modeli współpracy między zainteresowanym instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami.

2.Warszawa: Wizje i rzeczywistość. Przyszłość: wizje kontra wizje – prezentacja planów rozwoju nabrzeża, za i przeciw – publiczna dyskusja z architektami, planistami i Pełnomocnikiem Miasta ds. Zagospodarowania brzegów Wisły.

3.Jak długo Warszawa może czekać na zmianę wizerunku rzeki w mieście? Studia przypadków rozwoju nabrzeży w miastach. Marta Moretti – organizacja "Cities on Water" [„Miasta nad Wodą"] z Wenecji. Dyskusja – okres przejściowy, co możemy wtedy zrobić?

II. Sesja popołudniowa (17.00 – 19.00)

1.Rzeki i sztuka – świadomość ekologiczna. Ekologia i Sztuka – w poszukiwaniu definicji i dobrych praktyk. Co szuka może zrobić dla środowiska, jak środowisko może wpływać na sztukę? Rozważanie różnych aspektów związków pomiędzy sztuką i środowiskiem, jak mogą na siebie wpływać, dobre praktyki, ele i osiągnięcia. Prezentacja projektów, które z sukcesem obejmują obie dziedziny, dyskusja z udziałem lokalnych artystów.

Projekt Rzeki Przemian finansowany jest przez Program Grundtvig Komisji Europejskiej. Warszawskie spotkanie powstało
we współpracy z Pełnomocnikiem do spraw zagospodarowania brzegów Wisły w Warszawie oraz Teatrem Konsekwentnym,
Fundacją Sztuka Współczesna oraz Unią Teatr Niemożliwy.

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie obecności na spotkaniu.

Agnieszka Wlazeł
Koordynator
River Cities i Rivers of Change
awlazel@river-cities.net
022 371 2882