null

Poszukiwani koordynatorzy dyżurów konsultacyjnych dot. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Poszukiwani koordynatorzy dyżurów konsultacyjnych dot. budżetu partycypacyjnego

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy poszukuje:

koordynatorów dyżurów konsultacyjnych dot. budżetu partycypacyjnego.

 

20 stycznia w Warszawie rozpoczyna się budżet partycypacyjny. Jego pierwszym etapem jest zgłaszanie projektów do budżetu partycypacyjnego w terminie od 20 stycznia do 9 marca.

Centrum Komunikacji Społecznej zamierza w każdej dzielnicy Warszawy uruchomić 3 dyżury konsultacyjne, w trakcie których mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc w wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego z propozycją projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015.

 

Zadaniem koordynatora będzie zorganizowanie co najmniej 3 dyżurów konsultacyjnych w godzinach popołudniowych lub w dzień wolny na terenie danej dzielnicy w terminie od 20 stycznia do 9 marca 2014. W sumie dyżury powinny trwać ok. 18 godzin.

Obowiązkiem koordynatora będzie:

 • Zorganizowanie pracy dyżurów:
 1. uzyskanie wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego, zadań własnych dzielnicy, kosztów poszczególnych działań dzielnicy, własności terenów dzielnicy,
 2. stworzenie bazy wiedzy na temat potrzebnych materiałów do wypełnienia formularza, ich dostępności na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy itp.,
 3. skompletowanie w porozumieniu z koordynatorem dzielnicowym ds. budżetu partycypacyjnego dokumentów dzielnicowych takich jak Załącznik budżetowy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2014, Wieloletnia Prognoza Finansowa, dokumenty strategiczne,
 4. ustalenie terminu i miejsca dyżurów w porozumieniu z dzielnicą,
 5. pozyskanie wolontariuszy do obsługi punktów i nadzór nad pracą wolontariuszy.
 • Praca na punktach polegająca na udzielaniu informacji pomocnych przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego projektów do budżetu partycypacyjnego, w tym:
 1. wytłumaczenie poszczególnych pozycji formularza i pomoc w uzupełnianiu formularza,
 2. udzielanie informacji na temat kosztów poszczególnych działań dzielnicy,
 3. udzielanie informacji na temat zadań własnych dzielnicy,
 4. udzielanie informacji na temat własności terenów dzielnicy,
 5. kontakt z poszczególnymi wydziałami w dzielnicy w celu uzyskania dodatkowych informacji,
 6. kontakt z zainteresowanymi w celu udzielania informacji, jeżeli odpowiedź na zadane pytanie nie była możliwa podczas dyżuru i wymagała uzyskania dodatkowych informacji,
 7. informowanie o poszczególnych etapach budżetu partycypacyjnego w Warszawie,
 8. rozmowa o potrzebach w dzielnicy,
 9. pro-aktywne działania na rzecz promocji budżetu partycypacyjnego.

 

Obowiązki te osoba prowadząca dyżur powinna wykonywać w porozumieniu z wyznaczonymi przedstawicielami dzielnicy, na podstawie przekazanych informacji oraz na podstawie wiedzy własnej i dokumentów obowiązujących w dzielnicach.

Dyżury organizowane będą w przestrzeniach należących do Miasta.

Szukamy osób, które:

 • znają specyfikę danej dzielnicy,
 • są zainteresowane potrzebami danej dzielnicy,
 • lubią kontakt z innymi ludźmi,
 • są otwarte i dociekliwe w pozyskiwaniu informacji.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV, uzasadnienia oraz wskazanie dzielnicy, w której chcą koordynować dyżury na adres jpiwko@um.warszawa.pl do 15 stycznia 2014 r.

 

Prosimy o wpisywanie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz.883”.