null

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w zakresie polityki społecznej na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady m.st. Warszawy, które odbędzie się 15 kwietnia 2008 roku (wtorek), o godz. 17:00, w sali nr 2018, na XX piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w zakresie polityki społecznej na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady m.st. Warszawy, które odbędzie się 15 kwietnia 2008 roku (wtorek), o godz. 17:00, w sali nr 2018, na XX piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

Porządek obrad posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2008 – druk nr 1003.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011 – druk nr 1004.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2008-2011 – druk nr 1005.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy – druk nr 1006.
  5. Sprawy wniesione, bieżące, różne.