null

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Najbliższe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom odbędzie się w dniu 28 maja 2009 roku, godz. 11.00 (czwartek) w saloniku na zapleczu Sali Warszawskiej PKiN.

Najbliższe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom odbędzie się w dniu 28 maja 2009 r., godz. 11.00 (czwartek) w saloniku na zapleczu Sali Warszawskiej PKiN.

Porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok.
2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na okres przekraczający rok budżetowy.
4. Sprawy wniesione i różne.