null

Partnerzy do projektu poszukiwani

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stowarzyszenie Form Twórczych Fulltura zaprasza organizacje pozarządowe, zwłaszcza działające w sferze polityki społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, ochrony środowiska, sportu i rekreacji, do udzialu w dużym europejskim projekcie o charakterze międzynarodowym, który odbyłby się w Warszawie we wrześniu 2008 roku w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

Stowarzyszenie Form Twórczych Fulltura poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w dużym europejskim projekcie o charakterze międzykulturowym, który odbyłby się w Warszawie we wrześniu 2008 roku w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

Projekt obejmuje organizację cyklu imprez kulturalnych i edukacyjnych (koncerty, przedstawienia, performance, warsztaty, seminaria).

Ideą projektu jest zaangażowanie w jego realizację sektora warszawskich organizacji pozarządowych o różnym profilu działalności, aby tytułowej międzykulturowości nadać możliwie najszerszy wymiar.

Szczególnie czekamy na odzew organizacji działających w sferze polityki społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, ochrony środowiska, sportu i rekreacji.

Zapraszamy warszawskie organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie we współpracy z partnerami z zagranicy.
Czekamy na propozycje do 15 czerwca br.

Szczegółowe informacje i kontakt:

Maria Janiak
e-mail: fulltura@fulltura.pl