null

Otwarty nabór na dwóch członków Społecznej Rady Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Otwarty nabór na dwóch członków Społecznej Rady Kultury

W dniu 17 lutego 2016 roku Biuro Kultury m. st. Warszawy ogłasza otwarty nabór na dwóch członków Społecznej Rady Kultury drugiej kadencji.

Społeczna Rada Kultury, zgodnie z zapisami programu Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020,  konsultuje założenia polityki kulturalnej m.st. Warszawy. Pełni funkcję doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy i działała na podstawie regulaminu organizacyjnego określonego przez Prezydenta. Udział w pracach SRK odbywa się społecznie i jest bezpłatny. Więcej informacji o Programie oraz o Społecznej Radzie Kultury dostępnych jest na stronie www.kulturalna.warszawa.pl

Zgłoszenie kandydatury musi zawierać:

  • CV
  • list motywacyjny do 2000 znaków
  • 2 listy rekomendacyjneZgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami proszę przesyłać do dnia 18 marca 2016 roku drogą elektroniczną na adres mailowy - kultura@um.warszawa.pl lub też składać  bezpośrednio w Biurze Kultury, ul. Niecała 2, III piętro, pok. 300.

Wyboru dwóch kandydatur na nowych członków Społecznej Rady Kultury spośród nadesłanych zgłoszeń dokona Prezydent m. st. Warszawy.

Społeczna Rada Kultury drugiej kadencji będzie składała się z ośmiu osób, wyłonionych w następującym trybie:

  1. Prezydent m. st. Warszawy wskazuje 4 nowych członków SRK;
  2. Komisje Dialogu Społecznego działające przy Biurze Kultury wskażą wspólnie 4 kandydatów (wymagany list motywacyjny do 2.000 znaków oraz uzasadnienie KDS-u dla przedstawianej kandydatury), spośród których Prezydent m.st. Warszawy nominuje 2 nowych członków SRK;
  3. Dwie osoby zostaną wybrane spośród kandydatur zgłoszonych w niniejszym, otwartym naborze.