null

Otwarty konkurs ofert w zakresie funduszy europejskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2008 – 2011 polegającego na prowadzeniu działań informacyjno – doradczych w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich.

Prezydent m. st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2008 – 2011 polegającego na prowadzeniu działań informacyjno – doradczych w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich oraz zaprasza do składania ofert.Termin składania ofert mija 14 lipca 2008 roku.

Załączniki: