null

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 12 września 2008 roku można składać oferty na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do składania ofert na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Termin składania ofert mija 12 września 2008 roku o godz. 15:00.

Załączniki: