null

Otwarty konkurs ofert w 2007 roku w zakresie pomocy społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 r. zadań dofinansowywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie pomocy społecznej.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2007 r. w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie I - „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób",

Zadanie II - „Pomoc osobom ubogim, bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w okresie jesienno - zimowym".

Termin składania ofert:

Zadanie I – od 14 lutego 2007 r. do 16 marca 2007 r. do godziny 16:00,

Zadanie II– od 4 czerwca 2007 r. do 4 lipca 2007 r. do godziny 16:00 .

uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu

ogłoszenie konkursowe

wzór oferty