null

Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych - pilotaż

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VII otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.Prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych - pilotaż.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-11-28T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

VII otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

Prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych - pilotaż

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 28 listopada 2016 r. w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pokój nr 1, nr telefonu 22 443 14 91, 22 443 14 90, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16).

 

Odnośniki:

Załączniki: