null

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Etap konkursu:
Unieważniony
Termin składania
2016-09-27T16:00:00
Kategoria konkursu:
Edukacja
Informacje dodatkowe:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

 Oferty wraz z załącznikami należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa lub przesłać pocztą  lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa do 27 września 2016 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).
Informujemy, że od dnia 3 września 2016 roku obowiązują nowe formularze ofert. Formularze dostępne bezpośrednio pod linkiem: Aktualne formularze 

 

Odnośniki:

Załączniki: