null

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2016 - 2017

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2016 - 2017.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-10-20T15:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

 

 Nazwa zadania konkursowego: Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2016 - 2017

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnychw zakresie zadania konkursowego: ­
Marcin NOWOCIEŃ – pok. 1139, tel. 22 44-324-74  ­
Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82­
Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70 
w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):­
Katarzyna TWARDOWSKA – pok.  1139, tel. 22 44-324-82 ­
Katarzyna KLIMEK – pok.  1139,   tel. 22 44-324-70 ­
Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90­
Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73


UWAGA: Przypominamy, że do konkursów ofert ogłoszonych po 3 września 2016 roku stosuje się nowe formularze ofert, które są dostępne w poniższym linku: [Aktualne wzory]

 

Odnośniki:

Załączniki: