null

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Aktywny senior w budżecie partycypacyjnym - w 2016 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-09-20T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku.

 

 Aktywny senior w budżecie partycypacyjnym   

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące:

a)      zadania konkursowego od poniedziałku do piątku w godzinach

●     telefonicznie pod numerem 22 4433 421

●     osobiście przy ul. Senatorskiej 27 pokój 109;

b)      wymogów formalnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

●     telefonicznie pod numerem 22 44 33 438

●     osobiście przy ul. Senatorskiej 27 pokój 139,

 

Odnośniki:

Załączniki: