null

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 r; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursus

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
28.12.2020 17:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie spierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 r. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 28.12.2020 roku do godz. 16:00 . 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Pl. Czerwca 1976 r. Nr. 1, pok. 341, nr telefonu 22 44 36 172., 22 44 36 173 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-11:00, 13:30 – 15:30).

 

Odnośniki:

Załączniki: