null

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
22.12.2020 17:00
 
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt oraz zaprasza do składania ofert.
 
Nazwa zadania konkursowego: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
 
1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22 grudnia 2020 roku do godz. 16:00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Jolanta Osiak, nr telefonu 22 44 32 583, Michał Wieteska, nr telefonu 22 44 32 545, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).
 
 
Zarządzenie nr 1384/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Ogłoszenie konkursowe
 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego
 
Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego
 
Zarządzenie nr 1506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 
Zarządzenie nr 257/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników
 
Załącznik do ogłoszenia wyników

 

Odnośniki:

Załączniki: