null

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się 14 i 15 września 2014 roku w Warszawie

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się 14 i 15 września 2014 r
VI OFIP, źródło: http://ofop.eu/aktualnosci/vii-ofip-juz-we-wrzesniu

Znamy już datę kolejnego Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. VII OFIP odbędzie się 14 i 15 września 2014 roku w Warszawie. Tym razem nietypowo konferencja zacznie się w niedzielę, towarzyszyć jej będzie tradycyjny już Piknik Organizacji Pozarządowych na Krakowskim Przedmieściu. Od tego roku gospodarzem OFIP-u jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, ale to święto całego sektora pozarządowego.

 

Urodziny sektora – perspektywa 25 lat
W tym roku przypada 25-lecie przemian ustrojowych w Polsce. Jest to dobra okazja, aby VII OFIP potraktować jako podsumowanie 25 lat budowania i funkcjonowania sektora obywatelskiego w Polsce, ale także do pokazania roli jaką miały organizacje pozarządowe w odzyskaniu wolności w perspektywie 25-lecia pierwszych wyborów.
Wrześniowe Forum, tak jak i poprzednie OFIP-y, będzie miejscem spotkania i integracji środowiska pozarządowego oraz okazją do rozmowy o ważnych dla niego kwestiach. Wymianą doświadczeń  oraz  refleksji na temat kształtu i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz miejsca i roli, jaką mogą w nim pełnić świadomi i chcący się angażować obywatele.

W ramach VII OFIP-u chcielibyśmy m.in. zapoznać się z projektami systemowymi, które organizacje będą mogły realizować dzięki Funduszom Norweskim, a które posłużą wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego.  Podsumujemy m.in. tematy poruszane podczas regionalnych FIP-ów,  które odbędą się w tym roku w ramach debaty kroczącej „III Sektor dla Polski” (więcej informacji tutaj), a które, ufamy, posłużą nam do autorefleksji nad kondycją sektora.

OFIP-owi towarzyszyć będzie Tydzień Obywatelski, mamy nadzieje, że  obfitujący w mnogość wydarzeń:  dyskusji, kawiarenek, wystaw prezentujących - głównie mieszkańcom Warszawy - dorobek i różnorodność organizacji pozarządowych, a także możliwości społecznego zaangażowania.

I FIP – 20 lat temu!
Pierwsze Forum Inicjatyw Pozarządowych o charakterze lokalnym miało miejsce w Gdańsku w 1994 r., od 1996 r. przyjęło charakter ogólnopolski i odbywa się cyklicznie, co trzy lata. We wszystkich  sześciu spotkaniach łącznie wzięło udział około 6000 osób tworzących środowisko pozarządowe w Polsce. Każde z nich dotyczyło zagadnień najważniejszych w danym czasie dla trzeciego sektora w Polsce oraz stwarzało szansę na wzajemne spotkanie, poznanie i nawiązanie kontaktów służących współpracy w przyszłości.

 

Informacja pochodzi ze strony: http://ofop.eu/aktualnosci/vii-ofip-juz-we-wrzesniu