null

Ogłoszenie VII otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – projekt pilotażowy.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-06-15T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  – projekt pilotażowy.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Niecała 2, pok 22 i 24, nr telefonu 22 443 14 54, 22 443 14 73, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: